Ληξιαρχικές Πράξεις 2017-07-12T23:31:33+00:00
Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece
Visit Greece

Ληξιαρχικές Πράξεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ο Ελληνικός Νόμος καθιστά δυνατή για τους Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στο εξωτερικό να μεταβιβάσουν την ελληνική υπηκοότητά τους στα παιδιά τους.

Από το 1993, ο Νόμος 2130/1993 προβλέπει τη δυνατότητα για τις γυναίκες αυτές να ανακτήσουν και πάλι την ελληνική υπηκοότητα και κατόπιν να τη μεταβιβάσουν στα παιδιά τους. Σήμερα η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί δια μέσου των Υπηρεσιών του Προξενείου της Ελλάδος.

* Document rédigé par nos Services et signé par l’intéressé au Consulat.

  • A  A  A    
International Olympic Academy
Ευρωπαϊκή Ένωση
Study in Greece