Διοικητικές Πράξεις 2017-07-12T23:31:33+00:00
Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece
Visit Greece

Διοικητικές Πράξεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Σημείωση : Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει την ιδιοκτησία και απόλυτη χρήση του οχήματος τουλάχιστον για έξι μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

  • A  A  A    
International Olympic Academy
Ευρωπαϊκή Ένωση
Study in Greece